2023/06/04
  • ბიოკატენა

    დანიშნულება  ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად   შემადგენლობა …

    სრულად
  • აგროკატენა